Scherpe financiële besturing

De financiële besturing van zorginstellingen is zeer complex en ook continue aan verandering onderhevig. Veranderingen in de financiering van zorg vergen andere competenties in financiële sturing. Met de kleine marges die de zorgsector kent is het ook essentieel om een goed dashboard te hebben, zodat u inzicht heeft in de actuele situatie en in wat u te wachten staat.

Wij kunnen u helpen om de financiële besturing van uw zorginstelling op het niveau te brengen dat nodig is om succesvol te zijn in de dynamische zorgmarkt van tegenwoordig. Herkent u zich in onderstaande vragen? Bekijk de dienstverlening die wij bieden.

Heb ik wel het juiste financiële dashboard iedere maand waar ik mijn organisatie goed op kan beoordelen?
  • Heb ik naast exploitatiecijfers ook voldoende inzicht in de achterliggende cijfers zoals aantal DBC’s, doorlooptijd van de DBC’s, instroom van patiënten etc.
  • Geeft het dashboard alleen historische cijfers of heb ik inzicht in mogelijke ontwikkelingen en prognoses?
Stuur ik wel voldoende op liquiditeit en solvabiliteit
  • Heb ik naast exploitatiecijfers ook beschikking over actuele balans en cashflow gegevens?
  • Blijft u binnen de eisen die banken stellen voor financiering?
  • Hoe staat het met de bevoorschotting door verzekeraars?
  • Komt u wel uit met de financiering van uw bouwprojecten?
Is er in mijn besturingscyclus wel voldoende toegespitst op de nieuwe eisen van de zorgmarkt?
  • Zijn concerndoelstellingen en eisen van externen (banken, verzekeraars en andere financiers) wel doorvertaald naar KPI’s?
  • Zijn benodigde acties om de (financiële) doelstellingen te behalen belegd?
  • Worden resultaten op de KPI’s regelmatig gemonitored?