Gezonde zorgfinanciën

De dynamiek in de zorgmarkt kan leiden tot veel grotere fluctuaties in uw financiële situatie. Instellingen kunnen te maken krijgen met budgetmaatregelen, prijskortingen of vraaguitval. Door de kleine financiële marges kunnen instellingen plotseling geconfronteerd worden met een exploitatietekorten en liquiditeitsproblemen.

Wij kunnen u helpen om uw financiële huishouding op orde te brengen en te houden. Herkent u zich in onderstaande vragen?

Bekijk de dienstverlening die wij bieden.

Dreigt er een cashflowprobleem bijvoorbeeld door lagere bevoorschotting of onvoldoende bankkrediet?
 • Hoe kom ik op hele korte termijn uit de financiële cashflow druk?
 • Welke mogelijkheden zijn er om cash inflow te vergroten en cashout flow te beperken?
 • Op welke wijze kom ik tot passende afspraken met banken, verzekeraars en andere financiers?

 • Kan het kostenniveau voldoende snel worden teruggebracht wanneer inkomsten terugvallen?
 • Wat is de mogelijke impact van budgetmaatregelen, prijskortingen of vraaguitval?
 • Wat is de impact van veranderingen in financiering, zoals de overgang naar DBC financiering in de GGZ, of de andere vergoeding van kapitaalslasten
 • Heb ik voldoende mogelijkheden om snel kosten te reduceren wanneer inkomsten achterblijven ?

 • Is mijn eigen vermogenspositie en structuur geschikt  om de juiste zorg op het hoge niveau te blijven verstrekken?
 • Heb ik niet te lang mijn onroerend goed met kasgeld gefinancierd?
 • Kloppen de verhoudingen vast en vlottend wel met de wijze van financiering
 • Hoe krijg ik met mijn balans op juiste wijze gefinancierd voor nu en in de toekomst
 • Heb ik met de toekomst rekening gehouden en vanuit de toekomst geredeneerd nu al mijn balans financiering er op afgestemd.