Fusie, overname, verkoop

Hoewel schaalvergroting in de zorgsector met argusogen wordt bekeken door politiek en toezichthouders, zijn er vanuit zorginhoudelijk en bedrijfsmatig perspectief vaak nog aanzienlijke maatschappelijke voordelen te behalen met een fusie of overname.

Aan de andere kant is ook de trend ingezet om te specialiseren. Overnames om te specialiseren kunnen dan gepaard gaan met het afstoten van activiteiten die niet bij de strategie passen.

Dit biedt kansen voor instellingen, maar ook voor professionele investeerders.

Wij kunnen u helpen om de juiste strategische keuzes in uw portfolio te maken en u begeleiden met voorbereiding en uitvoering van de overname- of verkooptransacties. Herkent u zich in onderstaande vragen? Bekijk de dienstverlening die wij bieden.

Moet ik als instelling op eigen benen blijven staan, overnemen of overgenomen worden om op hoog (hoger) niveau zorg te kunnen verlenen?
  • Op welke behandelingen of doelgroepen heb ik een sterke concurrentiepositie?
  • Is mijn positie sterk genoeg om op eigen benen verder te gaan?
  • Op welke wijze kan fusie of overname zorgen voor synergie?
  • Op welke gebieden kan ik beter samenwerken of activiteiten afstoten?

  • Wat is de waarde die ik (als instelling of als professionele investeerder) kan realiseren met fusie, overname of verkoop van een (deel van een) instelling?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de beoogde voordelen van een fusie of overname daadwerkelijk worden gerealiseerd?