Scherpe financiële besturing

De grote dynamiek in de zorgmarkt kan leiden tot grote fluctuaties in uw financiële situatie. Heeft u uw dashboard op orde zodat u weet hoe u ervoor staat en waar u moet bijsturen?

Gezonde zorgfinanciën

Het overheidsbeleid is gericht op beheersing van de kostengroei in de zorg. Financiers stellen zich bij contractering steeds strenger op.  Is uw financiële situatie bestand tegen plotselinge vraaguitval, prijskortingen of budgetmaatregelen? Lees meer >>

Fusie, overname, verkoop

Een fusie, overname of verkoop van een (deel van een) andere instelling gaat gepaard met grote financiële risico’s. Hoe zorgt u ervoor (als instelling of als investeerder) dat u de transactie op de juiste waarde schat, en hoe organiseert u dat u de beoogde waarde ook realiseert? Lees meer >>