Start-up & business building

Hoewel de zorgbudgetten onder druk staan, zijn er wel degelijk segmenten waar groei gerealiseerd kan worden. Financial Health Architects kan zorginstellingen en professionele investeerders begeleiden bij het uitwerken van de business case voor nieuwe initiatieven en het daadwerkelijk starten of laten groeien van de nieuwe business.

Business cases

Bij het ontwikkelen van een businesscase werken hierbij nauw samen met de initiatiefnemers. We beschrijven onder meer de waardepropositie, de markt, het businessmodel, groeistrategie, risico’s en de bijbehorende financiën. De business kan worden aangevuld met een investeringsmemorandum waarin de kernpunten zijn samengevat voor interne of externe investeerders.

Business building

Het opzetten of laten groeien van een nieuwe zorglijn vergt andere compententies dan het aansturen van een ‘reguliere’ zorgafdeling. Financial Health Architects kan het management van een nieuw initiatief coachen en ondersteunen om de doelstellingen die in het businessplan zijn beoogd ook daadwerkelijk te realiseren.