Overname, verkoop

Hoewel schaalvergroting in de zorgsector met argusogen wordt bekeken door politiek en toezichthouders, zijn er vanuit zorginhoudelijk en bedrijfsmatig perspectief vaak nog aanzienlijke maatschappelijke voordelen te behalen met een fusie of overname. Aan de andere kant is ook de trend ingezet om te specialiseren. Overnames om te specialiseren kunnen dan gepaard gaan met het afstoten van activiteiten die niet bij de strategie passen.  Dit biedt kansen voor instellingen, maar ook voor professionele investeerders Wij kunnen u helpen om de juiste strategische keuzes in uw portfolio te maken en u begeleiden met voorbereiding en uitvoering van de overname- of verkooptransacties. Wij hebben expertise op het gebied van
  • Portfolio analyse, strategie
  • Waardering
  • M&A transacties
  • Post-fusie begeleiding