Turnaround van rode naar zwarte cijfers

Een GGZ instelling bleef haken op een te kleine omzet en relatief te hoge kosten waardoor een faillissement dreigde. Het was een organisatie die te typeren viel als een pioniersorganisatie waarbij een goed bedrijfsvoeringfundament ontbrak. Een fusie (met behoud van de eigen identiteit) met een grote GGZ partner bracht een tijdelijk financieel vangnet waarbinnen op eigen kracht de kosten in toom werden gebracht en een forse groei kon werden bewerkstelligd. Kernactiviteiten waren:
  • Het invoeren en strak monitoren van een planning & control cyclus
  • Productieafspraken per behandelaar maken en monitoren met focus op groei met ondernemerschap.