Reductie huisvestingskosten

Scenarioanalyse en plak van aanpak voor sanering van de vastgoedportefeuille. Lees meer >>

Min 20% indirecte kosten

Samen met de klant is een organisatiebreed programma gedefinieerd om in drie jaar tijd de indirecte, niet-cliëntgebonden kosten met 20% te reduceren. Lees meer >>

Businesscase voor out-of-the-box groeiplan

Door interactieve ontwikkeling van businessplan en financieel model, gecombineerd met wekelijkse coaching op gebied van ondernemerschap maakt de klant de stap van idee naar implementatie. Lees meer >>

Turnaround van rode naar zwarte cijfers

Krachtig turnaroundmanagement bracht een GGZ instelling in twee jaar van rode naar zwarte cijfers en zorgde voor omzetstijging van 50%. Lees meer >>