De businesscase voor ehealth is op ‘micro’-niveau financieel lastig te maken. Zelfs als je kosten weet te besparen loop je als instelling het risico dat je opbrengsten nog sneller dalen (wanneer je door tijdsbesparing in lager DBC tarief terecht komt).

Ik denk echter dat je op een ander niveau naar business cases in de zorg moet kijken. Men zou in de zorg veel meer moeten sturen op ‘effect per euro’. Met die euro’s bedoel ik dan niet de kosten voor de instelling, maar de opbrengsten van de instelling (want dat zijn de kosten voor de maatschappij). En er zijn zeker voorbeelden waarbij met ehealth het beoogde effect (een patiënt die herstelt) te realiseren is met minder euro’s. Of dat een instelling met dezelfde opbrengsten meer patiënten kan helpen. De businesscase voor de instelling is dan een sterkere positie bij contractering, waar verzekeraars steeds meer kijken naar kosten per patiënt.

Goede inspiratie voor sturen op ‘effect per euro’ vind ik in de boeken en artikelen van Porter, zie bijvoorbeeld deze maand in Harvard Business Review ‘The strategy that will fix healthcare’.

Frank Verhoef

Share →