Zorgen over uw financiële huishouding?

De Nederlandse zorgkwaliteit staat in de top van Europa.  De gezondheid van de zorginstellingen zelf staat echter onder druk door de wens en noodzaak om de kostenstijging in de zorg te beheersen. Hogere eigen bijdrages voor patiënten en concurrentie tussen zorgaanbieders kunnen ertoe leiden dat patiëntenvraag verandert en verschuift tussen instellingen. Deze dynamiek in de zorgmarkt stelt nieuwe, hogere eisen aan de financiële huishouding van zorginstellingen.

Diepgaande financiële expertise voor zorginstellingen

Financial Health Architects helpt zorginstellingen om hun financiële huishouding op orde te brengen. Wij putten uit diepgaande expertise op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en zorg. Daardoor kunnen wij maatwerkoplossingen bieden voor de specifieke financiële vraagstukken waar zorginstellingen in de huidige dynamiek mee te maken krijgen.